Редене на паркет

Реденето на паркет е операция, която изисква голямо внимание,  като при оглед от специалист се взимат доста фактори под внимание, като:

 • Вида и размера на паркета
 • Големината на помещението
 • Откъде идва светлината и положението на входната врата към самото помещение
 • Задължително се измерва влагата на замаската

Паркетът може да се реди по различни начини в зависимост от неговата големина и от големината на помещението. Като за  качественото полагане на паркет и постигане на максимални резултати, подът трябва да е максимално гладък. Нашите цени за редене на паркет можете да видите тук. Реденето може да се извърши по няколко начина:

 1. Свободно редене на паркет – когато паркетът се нарежда свободен върху пода.
 2. Поставяне на ламиниран паркет:

 3. Редене с лепене (нут и федер) – когато паркетът се реди и се лепи между самите паркетини.
 4. Редене с лепене (за пода) – когато паркетът се лепи за самия под.
 5. Редене с лепене на стар паркет:

 6. Редене с коване. При това редене се монтира скара, върху която се кове паркета.
 7. Редене с коване и лепене. При това редене се повтарят операцийте от т. 4 като се полага и лепило.
 8. Редене на скара и поставяне на OSB.